Výkup zlatých mincí

Pravidla zpětného výkupu zlatých mincí:
1. Kontaktujte telefonicky či emailem společnost s informací, že máte zájem o zpětný odkup.
2. Následně je potřeba osobně dodat mince určené k odkupu na adresu společnosti. Mince musejí být ve stejném stavu jako při nákupu, tzn. zejména musejí být bez vad. 
3. Pokud jsou mince v pořádku, je mezi prodávajícím a společností POLNER s.r.o. sepsána výkupní smlouva, která potvrzuje množství a druh převzatých mincí, jejich výkupní cenu a číslo účtu, na které budou prostředky bezhotovostně převedeny.